Klant voorbeelden

Congres  over ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek

Het thema van deze bijeenkomst was de presentatie van het boek ‘Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek’.

Hierin verzorgde ik een speelse start met een kleine choreografie uitgevoerd met al de gasten, zittend in het auditorium, met het boek als bewegend element en middelpunt. Op deze manier kon letterlijk de alle aandacht uitgaan naar het boek: hoe zwaar is het? Hoe ruikt het? Hoe klinkt het bladeren?

Daarnaast bood de workshop een eenvoudige kennismaking met elkaar en werd het praktijkgerichte van het boek benadrukt.

De Koraalgroep: ‘ont-bureaucratisering’

De Koraalgroep is een organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Limburg . Zij organiseerden een dag voor over het ‘ont-bureaucratiseren’. Doelstelling voor deze dag is met minder regels te werken waardoor efficiënter en zuiniger gebruik kan worden gemaakt van de toch al zo schaarse zorg professionals.

Hierbij was de belangrijkste doelstelling een andere werkhouding te realiseren. Belangrijke steekwoorden hierbij waren eigenaarschap, improvisatie en het nemen van risico’s.

Met  zo’n 80 mensen heb ik, samen met mijn collega Marije Nie, oefeningen gedaan waarbij de nadruk lag op de fysieke ervaring van het ‘niet in de pas lopen’. ‘Wat is er in die situatie nodig is om zelf te kiezen, risico te nemen en te improviseren’. Deelnemers reflecteerden hierop en kregen meer inzicht in hun eigen persoonlijke reactie op deze situatie. Dit alles hebben we op een veilige en speelse manier kunnen oefenen wat als gevolg had dat de nieuwe gewenste werkwijze van de opdrachtgever ook daadwerkelijk kon landen bij de deelnemers.

Gemeente Twente: HR bijeenkomst

Doelstelling van de door de afdeling HR van de Gemeente Twente georganiseerde dag was de cohesie tussen de verschillende afdelingen te bevorderen. Belangrijke thema’s hierbij waren de eigen kwaliteiten versus benodigde competenties, de medewerker in zijn of haar omgeving en het afstemmen van deze omgeving op de klant, de burger.

Voor de gemeente ontwikkelde ik een korte opwarming en een workshop ‘Samenwerking Flexibiliteit en Gastvrijheid’.

De houding die de gemeente van haar medewerkers vroeg was een behoorlijke uitdaging.

Het ervaren van stugheid en flexibiliteit waren de eerste oefeningen. Van daaruit goed kunnen schakelen tussen luisteren (volgen) en zelf initiatief nemen (leiden). Door hier oefeningen voor te doen en hier over te reflecteren werden de medewerkers zich bewust van wat hun gemakkelijk afging en wat minder makkelijk.

Via speelse oefeningen bekeken we ook wat “gastvrijheid” fysiek betekend. Welke houding neem je letterlijk aan, wat doe je daar goed in en wat zijn de verbeterpunten. De medewerkers ervaren dat door bewust te worden van hun non- verbale communicatie, deze te verbeteren en het onderling vertrouwen en richting de klant te verbeteren.