DuetPret

DuetPret is bedacht om tijdens Corona samen te kunnen blijven bewegen, spelen en aanraken (op afstand). DuetPret bestaat uit speelse oefeningen op muziek met 3 maten DanceSticks.

We hebben bewegingen nu o zo nodig en dansen stimuleert de positieve gezondheid op veel vlakken, vooral als het gepaard gaat met creativiteit en contact. Door samen op een speelse manier te bewegen kun je je fysieke grenzen verleggen en contact verdiepen.

Vanuit deze gedachte heb ik, in opdracht van het TurnLab, DuetPret ontwikkeld. In eerste instantie voor mensen waarvoor contact maken en samen bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is. Zoals bijvoorbeeld mensen met dementie en hun (mantel) zorgers. Om samen te dansen in verzorgingshuizen, bij de dagbesteding of thuis met je partner, moeder of oma.

Dansen met de 3 DanceSticks vraagt even wat oefening, want elke lengte geeft weer andere contact- en bewegingsmogelijkheden. In een kennismaking-workshop komt de methode die gebaseerd is op 5 basis-oefeningen aan bod. Je leert hoe je daar met creatieve technieken zelf mee kan variëren. Van deze methode is een boekje, demonstratievideo en zijn beeldkaarten verkrijgbaar.

Ik dans nu zelf dagelijks met de DanceSticks: alleen, met vrienden en met 60+ dansers bij de stichting ‘Dance Connects’. De mogelijkheden van bewegen, contact maken met elkaar en de wereld om je heen zijn oneindig met de dance sticks.

En ik hoop ook na de corona tijd met deze DuetPret DanceSticks en methode bij te dragen aan positieve gezondheid en positief contact.

Wat is het?

  • DuetPret bestaat uit speelse oefeningen met Corona proof DanceSticks in 3 maten. De dancesticks hebben zachte bolletjes aan de uiteinden waardoor het aantrekkelijk is om ze aan te raken en er mee te spelen. De sticks zijn anderhalve meter, een meter en vijftig centimeter lang. Bij elke lengte staan andere aspecten van beweging en contact centraal.

Wat kun je ermee doen?

  • Te gebruiken tijdens beweegactiviteiten in groepen of met z’n tweeën;
  • Als kort bewegingsmoment, onderdeel van een gymles of als les op zichzelf;
  • De oefeningen kunnen op de stoel, staand en bewegend door de ruimte uitgevoerd worden;
  • Persoonlijke fysieke mogelijkheden en het contact maken wordt op een prettige manier gestimuleerd en uitgedaagd;
  • Door het gebruik van de sticks krijgt de activiteit een speelse en kunstzinnige dimensie.

De Methode

In deze methode gaan positieve gezondheid, dans, beweging en kunst hand in hand.

Het Kunstzinnig aspect wordt uitgewerkt door de muzikaliteit in de opdrachten, de muziekkeuze, de authentieke schoonheid van de beweging en door de stokken die sterk beeldende aspecten hebben.

Dans is ook hersengym, je wordt alert. Het zelf verzinnen van bewegingen, hoe klein dan ook, bevordert creativiteit en zo worden er nieuwe neurale paden aangemaakt. Werken met muziek spreekt de emoties direct aan en werkt emotie-regulerend.

Positieve gezondheid Naast de bovengenoemde aspecten maakt het ook gewoon blij en draagt zo bij aan de gezondheid!

De opbouw van de oefeningengeeft een variatie van gestructureerde oefeningen en improvisatie technieken. Door zowel in structuren te bewegen, als je eigen regels te maken, worden flexibiliteit en zelfregie bevorderd.

De stokken

De stokken helpen met bewegen, spelen en aanraken, je hebt op een veilige manier contact. Het kan helpen met het verwerken van visuele informatie en je een beter ruimtelijk bewustzijn geven.

De aanraking gebeurt op veilige afstand, met speelse massage technieken. Zoals licht tikken aan de zijkant van het lichaam waardoor het lichaamsbewustzijn wordt bevorderd en de sensitiviteit van de aanraking wordt vergroot.

Kennismakingsworkshop

Workshop van anderhalf uur waarin je handvatten krijgt om zelf met de dance sticks aan de slag te gaan. Voor activiteitenbegeleiders, mantelzorgers, verzorgenden of behandelaren.

Coaching sessie

Groepsactiviteit met bewoners / cliënten en medewerkers met coaching voor de medewerkers.

Kosten

Unica DanceSticks zijn te bestellen via 06 12591301

Prijzen, workshop , coaching en demonstratie video op aanvraag.