Opwarming School Psychologen Congres

Op het schoolpsychologen congres op vrijdag 22 maart heb ik een opwarming, bewegingsinterventie en een cool-down gegeven. Er waren ongeveer 300 deelnemers aan het congres. Na afloop heb ik nog even na kunnen praten met enkele deelnemers om hun reactie te kunnen ontvangen. De reacties waren positief. Een van de deelnemers zag er zelfs een mogelijkheid in om bij zijn college’s opwarmingen te geven. Dat is een mooi idee, het is de ideale manier om studenten ‘bij de les te houden’. Wordt dus vervolgd!